aktywna gmina

Konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo" - ogłosił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą w głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020 w niedzielę 12 lipca.

- Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu w ten konkurs władz lokalnych uda się zmobilizować mieszkańców naszych sołectw, osiedli i gmin w taką pozytywną rywalizację we wspólnym interesie. W puli dla najaktywniejszych jest łącznie 100 tys. zł - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji tutaj >>

Pin It