etap1

Od poniedziałku, 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.


Szczegóły poniżej (za www.gov.pl)

Stałe zasady bezpieczeństwa (czyli co pozostaje):
- zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
- obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
- utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
- ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
- kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Od poniedziałku 20 kwietnia:

- więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie (do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4; w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni)

- umożliwione zostaje przemieszczanie się w celach rekreacyjnych (można wejść do lasów i parków, biegać, jeździć na rowerze, z zachowaniem dystansu i zasłaniania nosa i ust). W lesie nie ma obowiązku zakrywania twarzy, jednak na parkingu przed lasem już tak.

- place zabaw zostają zamknięte. Zamknięte są także boiska Orlik, place zabaw, otwarte siłownie na terenie Gminy Kołbaskowo.

- liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

- starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej z zachowaniem dystansu i zasłaniania ust i nosa (dzieci poniżej 13 roku życia tylko z opiekunem dorosłym).

Kolejne etapy zdejmowania obostrzeń mają zależeć od przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych), realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

W ramach drugiego etapu zapowiedziano: otwarcie sklepów budowlanych w weekendy; otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami; otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk, a następnie w trzecim etapie: otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek, otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami, umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami; organizacje wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności); organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 przy ustalonej max. liczba dzieci w sali.
Czwarty etap ma umożliwić otwarcie salonów masażu i solariów, działania klubów fitness i siłowni, a także otwarcie teatrów i kin w nowym reżimie sanitarnym