spis probny grafika

Przypominamy, że trwa drugi spis próbny, w którym bierze udział Gmina Kołbaskowo. To ostatni dzień, w którym możesz się spisać!

Możesz wziąć udział w drugim spisie próbnym (od 1 do 30 kwietnia 2020 r.) wypełniając spis elektroniczny na stronie: spis.gov.pl
Kontaktując się z rachmistrzem telefonicznym na infolinii pod numerem 22 279 99 99 wew. 8.

Koszt połączenia jest ustalony przez Twojego operatora telefonicznego.
Jeśli potrzebujesz informacji lub pomocy w wypełnieniu formularza drugiego spisu próbnego, zadzwoń pod numer 22 279 99 99 wew. 8.
Pod tym numerem zweryfikujesz również rachmistrza, który się  z Tobą skontaktował.

Przypominamy, że obowiązkiem spisowym są objęci:
- Polacy mieszkający w Polsce, mający miejsce zamieszkania (miejsce zameldowania lub zamieszkania - stałe lub czasowe) w mieszkaniach lub zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach lub zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę,
- a także: mieszkania, budynki i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. 

Samospisu internetowego można dokonać na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS pod adresem https://spis.gov.pl.

Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia pola.

Ważne, aby wszystkie udzielane odpowiedzi na pytania formularza odnosiły się do momentu krytycznego spisu, tj. stanu na dzień 31 marca 2020 r. o godzinie 24:00.
Samospisu może dokonać jedna dorosła osoba z mieszkania (która zaloguje się pierwsza) za wszystkie osoby w mieszkaniu lub osoby dorosłe spisują się samodzielnie.
Uwaga: Dzieci poniżej 17 roku życia powinny być spisane przez rodziców lub opiekunów. Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Pin It