plakat zagrody

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje,że w dniu 27.02.2020 r. o godzinie 10:00 w ZODR w Barzkowicach planuje organizację szkolenia pt. "Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi".


Celem szkolenia będzie przedstawienie założeń prowadzenia gospodarstw edukacyjnych, zasad przynależności do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz dobre przykłady funkcjonujących przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim.
Szkolenie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich a także do osób zainteresowanych, które planują prowadzić działalność edukacyjną na obszarach wiejskich.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt z działem Rozwoju Obszarów Wiejskich: tel. 91 479 40 29, 91 479 40 48.
głoszenia należy dokonać do dnia 24.02.2020 r.

Szczegóły także w załączonym pliku "plakat".

Pin It