wybory prezydenckie 2020 grafika

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wyznaczona na dzień 10 maja 2020 roku.
Postanowienie w załączeniu.

Pin It