Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie  oraz  przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie do dnia 25 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.

Światowy Dzień Zdrowia 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje o obchodach Światowego Dnia Zdrowia 2021, które co roku przypadają na dzień 7 kwietnia. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest "Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata".

Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie  oraz  przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie do dnia 18 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.