Weź udział w warsztatach online dotyczących  tworzenia dokumentu planu zrównoważonej mobilności miejskiej (tzw. SUMP), czyli dokumentu mającego pomóc lepiej określić komunikacyjne potrzeby mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) i zaplanować niezbędne zmiany i inwestycje, mające w efekcie poprawić jakość życia w naszej aglomeracji.

mapa obwodnicy kołbaskowa

Spośród trzynastu ofert złożonych w przetargu na zaprojektowanie obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DiM ze Szczecina. Zaoferowany przez tego wykonawcę koszt przygotowania dokumentacji dla obwodnicy to 1,54 mln złotych. Jeżeli nie będzie odwołań od wyniku przetargu, to jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych.

Zarządzeniem Nr 82/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie  zakażeniom  wirusem  SARS-CoV-2, ograniczył   w   okresie   od   dnia   30 listopada 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej z Mescherin do Staffelde

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej z Mescherin do Staffelde. Niedługo może rozpocząć się także budowa przedłużenia wyżej wymienionego szlaku, ze Staffelde do granicy polsko-niemieckiej, gdzie połączy się z istniejącą od niedawna zbudowaną przez Gminę Kołbaskowo ścieżką w stronę toru motocrossowego w Rosówku oraz dalej szwarcówką do Przecławia.

Bądź na bieżąco