rozwoj potencjalu

Chcesz przyjrzeć się sobie, organizacji, w której działasz oraz swojej miejscowości z perspektywy wyzwań współczesności? Szukasz innowacyjnych i niskonakładowych sposobów na rozwój: osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości. Chcesz odkryć nowe formy przedsiębiorczości społecznej i opracować pomysły na rozwój: osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości.

Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie do dnia 14 marca 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 93/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

masz głos plakat

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.

Bądź na bieżąco