Z okazji „Dnia Strażaka” składam serdeczne życzenia oraz podziękowania członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w imieniu swoim jak i całego społeczeństwa za codzienną gotowość niesienia pomocy będącym w potrzebie, działalność ratowniczą, wsparcie udzielane mieszkańcom oraz za pomoc okazywaną przy okazji organizacji wszelkich działań społeczno-kulturalnych na terenie gminy.

Informujemy, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Bądź na bieżąco