Rusza opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury program budowy 100 obwodnic w całej Polsce. W rozpisanym na lata 2020-2030 programie znajduje się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Spośród tych inwestycji trzy posiadają wydane decyzje środowiskowe, natomiast dla pozostałych zadań będzie konieczne wykonanie całości procesu przygotowawczego.

wybory prezydenckie 2020 grafika

Państwowa  Komisja  Wyborcza informuje   o czynnym   i   biernym   prawie   wyborczym w związku  z  wyborami Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonymi  na  dzień 10 maja2020 r.,określonymi w przepisach ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Informacja znajduje się na stronie pkw.gov.pl a także w załączonym dokumencie.

wybory prezydenckie 2020 grafika

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wyznaczona na dzień 10 maja 2020 roku.
Postanowienie w załączeniu.

13 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Pracownia Pozarządowa w Koszalinie, ul. Dworcowa 2 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje z nowego programu dla organizacji społecznych mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

fundusze otwarcie

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Bądź na bieżąco