Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXX sesją:

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 23 września 2013 r. o godz. 14.00.

2) Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022 za I półrocze 2013 roku, informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2013 r. oraz projektów uchwał przygotowanych na XXX sesję Rady Gminy odbędzie się 23 września 2013 r. o godz. 15.00.