Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXVIII sesją:

1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 20 maja 2013 r. o godz. 12.30.

2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 20 maja 2013 r. o godz. 13.30.