Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXVII sesją:

1) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 22 kwietnia 2013 r. o godz. 11.35.

2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 22 kwietnia 2013 r. o godz. 12.30.

3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 22 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00.