Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w lutym 2013 roku.

1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 1 lutego 2013 r. o godz. 14.00.

2) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie na dzień 1 lutego 2013 r. o godz. 15.00.

3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 4 lutego 2013 r. o godz. 13.00.

4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 4 lutego 2013 r. o godz. 13.45.