Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 28 maja 2012 r. o godz. 13.45.

Pin It

Bądź na bieżąco