Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo:

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 25 maja br. o godz. 13.30.

2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 28 maja br. o godz. 13.30.