Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w kwietniu br.:

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 16 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 17 kwietnia 2012 r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 16 kwietnia 2012 r. o godz. 16.00.