Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo: Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 22 marca 2012 r. o godz. 14.30.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 23 marca 2012 r. o godz. 14.00.

Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 26 marca 2012 r. o godz. 13.15.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 26 marca 2012 r. o godz. 13.45.