Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 11.30. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 12.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Pin It

Bądź na bieżąco