Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXIII sesją.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 4 grudnia br. o godz. 8.20. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 4 grudnia  br. o godz. 8.50. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 4 grudnia  br. o godz. 9.40. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 4 grudnia br. o godz. 10.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 4 grudnia br. o godz. 10.20. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

Pin It

Bądź na bieżąco