Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie zaopiniowania informacji za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury odbędzie się 1 października br. o godz. 12.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.