Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XV sesją w dniu 27.01.2020 r.
Komisja Gospodarcza odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 11.40.
Komisja Budżetowa odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.10.
Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.20.
Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.30.
Komisja Rewizyjna odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.40.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 27 stycznia br. o godz. 12.50.

Pin It

Bądź na bieżąco