Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XIII sesją w dniu 25.11.2019 r.

1. Komisja Budżetowa odbędzie się 25 listopada br. o godz. 11.30.

2. Komisja Gospodarcza odbędzie się 25 listopada br. o godz. 11.50.

3. Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 25 listopada br. o godz. 12.10.

4. Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 25 listopada br. o godz. 12.30.