herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XI sesją w dniu 09.09.2019 r.

    Komisja Budżetowa odbędzie się 9 września br. o godz. 12.20.
    Komisja Gospodarcza odbędzie się 9 września br. o godz. 12.35.
    Komisja Oświaty i Kultury odbędzie się 9 września br. o godz. 12.55.
    Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbędzie się 9 września br. o godz. 13.20.
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 9 września br. o godz. 13.35.
    Komisja Rewizyjna odbędzie się 9 września br. o godz. 13.50.