herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XLIII sesją.
1) Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz. 11.50.
2) Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz. 12.20.
3) Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz. 12.40.