04 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00.   w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo. Tematem obrad będzie omówienie planowanej inwestycji dotyczącej przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki na terenie Gminy Kołbaskowo.