herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXIX sesją:
1) Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 12.00.
2) Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 12.20.
3) Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się  29 stycznia 2018 r. o godz. 12.35.
4) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 12.45.