herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXIV sesją:
 1) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  14 lipca 2017 r. o godz. 9.30.
2)  Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień  14 lipca 2017 r. o godz. 9.45.