Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXII sesją
 
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  29 maja 2017 r. o godz. 12.45.
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  29 maja 2017 r. o godz. 13.10.
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień  29 maja 2017 r. o godz. 13.30.
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 29 maja 2017 r. o godz. 13.50.