herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXI sesją.
1) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30.
2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.50.
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30.
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12.50.