Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXX sesją.
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 27 marca 2017 r. o godz. 12.40.
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 27 marca 2017 r. o godz. 13.00
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 27 marca 2017 r. o godz. 13.40.