30 stycznia 2017 r. o godz. 12.15. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo. Posiedzenie dotyczyć będzie omówienia planowanych inwestycji: linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV oraz przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki.

Pin It

Bądź na bieżąco