Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXVII sesją.
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 30 stycznia 2017 r. o godz. 10.30.
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 30 stycznia 2017 r. o godz. 11.10.
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 30 stycznia 2017 r. o godz. 11.40.
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 30 stycznia 2017 r. o godz. 12.00.