05 grudnia 2016 r. o godz. 14.00.  w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033.

Pin It

Bądź na bieżąco