Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXV sesją.
 
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 28 listopada 2016 r. o godz. 12.30.
2) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 28 listopada 2016 r. o godz. 13.00.
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 28 listopada 2016 r. o godz. 13.30.