Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXIV sesją.
 
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 24 października 2016 r. o godz. 12.20.
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 24 października 2016 r. o godz. 13.15.
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 24 października 2016 r. o godz. 13.35.