Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXI sesją:
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 27 czerwca 2016 r. o godz. 13.00.
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 27 czerwca 2016 r. o godz. 13.45.
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 27 czerwca 2016 r. o godz. 14.00.
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 27 czerwca 2016 r. o godz. 14.20.