W dniu 29 lutego 2016 r. o godz. 15.00. w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo. Spotkanie, dotyczyć będzie wypracowania stanowiska w sprawie planowanej budowy linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki