Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XIII sesją:
1) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 16 listopada 2015 r. o godz. 13.00.
2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  16 listopada 2015 r. o godz. 13.35.
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 16 listopada 2015 r. o godz. 14.15.