Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XII sesją:

1) Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji w sprawie zaopiniowania "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2015 r.", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 za I półrocze 2015" oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2015 r. odbędzie się 5 października 2015 r. o godz. 13.15.
2) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 05 października  2015 r. o godz. 13.45.
3) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 05 października  2015 r. o godz. 14.00.
4) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 05 października 2015 r. o godz. 14.15.
5) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 05 października  2015 r. o godz. 14.20.
 

Pin It

Bądź na bieżąco