Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed IX sesją:
 
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 29 czerwca 2015 r. o godz. 13.10
 

2) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 29 czerwca 2015 r. o godz. 13.40
 
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 29 czerwca 2015 r. o godz. 14.00
 
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 29 czerwca 2015 r. o godz. 14.15
 
Posiedzenia zwołano w celu zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych na IX sesję Rady Gminy Kołbaskowo.
Porządek dzienny IX sesji Rady Gminy dostępny jest w zakładce Gmina/Władze gminy Kołbaskowo/Najbliższa sesja Rady Gminy oraz w aktualnościach.