Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed V sesją:


1) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 2 marca 2015 . o godz. 13.45

2) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 2 marca 2015 r. o godz. 14.00

3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 2 marca 2015 r. o godz. 14.10


Posiedzenia zwołano w celu zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych na V sesję Rady Gminy Kołbaskowo.

Porządek dzienny V sesji Rady Gminy dostępny jest w zakładce Gmina/Władze gminy Kołbaskowo/Najbliższa sesja Rady Gminy oraz w Aktualnościach

Pin It

Bądź na bieżąco