Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed IV sesją:
 

1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 2 lutego 2015 r. o godz. 12.20
 
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 2 lutego 2015 r. o godz. 12.50
 
3) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 2 lutego 2015 . o godz. 13.20
 
4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 2 lutego 2015 r. o godz. 13.45
 
Posiedzenia zwołano w celu zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych na IV sesję Rady Gminy Kołbaskowo.
Porządek dzienny IV sesji Rady Gminy dostępny jest w zakładce Gmina/Władze gminy Kołbaskowo/Najbliższa sesja Rady Gminy oraz w aktualnościach.

Pin It

Bądź na bieżąco