Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed III sesją:
 
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 29 grudnia 2014 r. o godz. 12.40
 
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 29 grudnia 2014 r. o godz. 13.00
 
3) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 29 grudnia 2014 r. o godz. 13.15
 
4) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 29 grudnia 2014 r. o godz. 13.30
 
Posiedzenia zwołano w celu zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych na III sesję Rady Gminy Kołbaskowo.