Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXVIII sesją:
 

1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  26 maja 2014 r. o godz. 13:00
 
2) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień 26 maja 2014 r. o godz. 13:30.
 
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej w zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  26 maja 2014 r. o godz. 13:45