Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1.

XVIII Sesja Rady Gminy Kołbaskowo - 15 maja 2020 r. Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady XVIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do niezbędnego minimum.

Bądź na bieżąco