herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn. 06.03.2017 r.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XXIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 13 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. w sali konferencyjnej w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) zatwierdzenie porządku dziennego,
c) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Przecławiu.
3. Zakończenie obrad.                                
 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak

Pin It

Bądź na bieżąco