1. Interpelacja w sprawie oświetlenia chodnika w Warzymicach w raz z odpowiedzią.
2. Interpelacja w sprawie budowy drogi powiatowej Szczecin - Siadło Górne wraz z odpowiedzią.
3. Interpelacja dotycząca rozwiązań komunikacyjnych w miejscowości Warzymice i Przecław wraz z odpowiedzią.
4. Interpelacja dotycząca mieszkań socjalnych na Rosówku wraz z odpowiedzią.
5. Interpelacja w sprawie opłat za wynajem świetlic gminnych wraz z odpowiedzią.