Wnioski i interpelacje, a także odpowiedzi na nie - rok 2011


1) Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie pełnomocnika ds. tworzenia przedsiębiorstwa komunalnego
2) Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie pełnomocnika ds. tworzenia przedsiębiorstwa komunalnego
 
3) Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie tworzonego przedsiębiorstwa komunalnego
4) Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie tworzonego przedsiębiorstwa komunalnego
 
5) Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wynagrodzenia dla p. Małgorzaty Klebańskiej
6) Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wynagrodzenia dla p. Małgorzaty Klebańskiej
 
7) Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wyposażenia gabinetu Wójta
8) Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wyposażenia gabinetu Wójta
 
9) Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zamkniętych posiedzeń Komisji Rewizyjnej
10) Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zamkniętych posiedzeń Komisji Rewizyjnej
 
11) Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych Wójtowi
12) Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych Wójtowi
 
13) Interpelacje i zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy
14) Opowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy
 
15) Interpelacje i zapytania złożone na X Sesji Rady Gminy
16) Opowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na X Sesji Rady Gminy
 
17) Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
18) Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 
19) Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie powołania radnych w skład Komisji Stałych Rady Gminy
20) Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie powołania radnych w skład Komisji Stałych Rady Gminy
 
21) Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie przesunięcia godzin posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Stałych
22) Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie przesunięcia godzin posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Stałych
 
24) Wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie kontroli dokumentacji związanej z dzierżawą działek przez SITA JANTRA
25) Odpowiedź na wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie kontroli dokumentacji związanej z dzierżawą działek przez SITA JANTRA
 
26) Wniosek Komisji Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenie kontroli szkolnych WDN-ów na rok 2010-2011
27) Protokół pokontrolny - kontrola w sprawie przeprowadzenie kontroli szkolnych WDN-ów na rok 2010-2011
 
28) Wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rachunku ekonomicznego likwidacji oddziałów klas w Gimnazjum w Przecławiu
29) Odpowiedź na wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rachunku ekonomicznego likwidacji oddziałów klas w Gimnazjum w Przecławiu

Pin It
Załączniki:
Download this file (Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie pełnomocnika ds. tworzenia przedsiębiorstwa komunalnego.pdf)Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie pełnomocnika ds. tworzenia przedsiębiorstwa komunalnego.pdf
Download this file (Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie tworzonego przedsiębiorstwa komunalnego.pdf)Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie tworzonego przedsiębiorstwa komunalnego.pdf
Download this file (Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wynagrodzenia dla p. Małgorzaty Klebańskiej.pdf)Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wynagrodzenia dla p. Małgorzaty Klebańskiej.pdf
Download this file (Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wyposażenia gabinetu Wójta.pdf)Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wyposażenia gabinetu Wójta.pdf
Download this file (Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zamkniętych posiedzeń Komisji Rewizyjnej.pdf)Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zamkniętych posiedzeń Komisji Rewizyjnej.pdf
Download this file (Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych Wójtowi.pdf)Interpelacja Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych Wójtowi.pdf
Download this file (Interpelacje i zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy.pdf)Interpelacje i zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy.pdf
Download this file (Interpelacje i zapytania złożone na X Sesji Rady Gminy.pdf)Interpelacje i zapytania złożone na X Sesji Rady Gminy.pdf
Download this file (Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie pełnomocnika ds. tworzenia przedsiębiorstwa komunalnego.pdf)Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie pełnomocnika ds. tworzenia przedsiębiorstwa komunalnego.pdf
Download this file (Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie tworzonego przedsiębiorstwa komunalnego.pdf)Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie tworzonego przedsiębiorstwa komunalnego.pdf
Download this file (Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wynagrodzenia dla p. Małgorzaty Klebańskiej.pdf)Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wynagrodzenia dla p. Małgorzaty Klebańskiej.pdf
Download this file (Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wyposażenia gabinetu Wójta.pdf)Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie wyposażenia gabinetu Wójta.pdf
Download this file (Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zamkniętych posiedzeń Komisji Rewizyjnej.pdf)Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zamkniętych posiedzeń Komisji Rewizyjnej.pdf
Download this file (Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych Wójtowi.pdf)Odpowiedź na interpelację Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników podległych Wójtowi.pdf
Download this file (Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf)Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf
Download this file (Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie powołania radnych w skład Komisji Stałych Rady Gminy.pdf)Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie powołania radnych w skład Komisji Stałych Rady Gminy.pdf
Download this file (Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie przesunięcia godzin posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Stałych.pdf)Odpowiedź na wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie przesunięcia godzin posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Stałych.pdf
Download this file (Odpowiedź na wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie kontroli dokumentacji związanej z dzierżawą działek przez SITA JANTRA.pdf)Odpowiedź na wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie kontroli dokumentacji związanej z dzierżawą działek przez SITA JANTRA.pdf
Download this file (Odpowiedź na wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rachunku ekonomicznego likwidacji oddziałów klas w Gimnazjum w Przecławiu.pdf)Odpowiedź na wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rachunku ekonomicznego likwidacji oddziałów klas w Gimnazjum w Przecławiu.pdf
Download this file (Opowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy.pdf)Opowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na IX Sesji Rady Gminy.pdf
Download this file (Opowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na X Sesji Rady Gminy.pdf)Opowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na X Sesji Rady Gminy.pdf
Download this file (Protokół pokontrolny - kontrola w sprawie przeprowadzenie kontroli szkolnów WDN-ów na rok 2010-2011.pdf)Protokół pokontrolny - kontrola w sprawie przeprowadzenie kontroli szkolnów WDN-ów na rok 2010-2011.pdf
Download this file (Wniosek Klubu Radnych 'Zintegrowani dla Gminy' w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę I.05.2010.pdf)Wniosek Klubu Radnych 'Zintegrowani dla Gminy' w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę I.05.2010.pdf
Download this file (Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf)Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf
Download this file (Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie powołania radnych w skład Komisji Stałych Rady Gminy.pdf)Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie powołania radnych w skład Komisji Stałych Rady Gminy.pdf
Download this file (Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie przesunięcia godzin posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Stałych.pdf)Wniosek Klubu Zintegrowani dla Gminy w sprawie przesunięcia godzin posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji Stałych.pdf
Download this file (Wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie kontroli dokumentacji związanej z dzierżawą działek przez SITA JANTRA.pdf)Wniosek Komisji Gospodarczej w sprawie kontroli dokumentacji związanej z dzierżawą działek przez SITA JANTRA.pdf
Download this file (Wniosek Komisji OKSZiPS w sprawie przeprowadzenie kontroli szkolnów WDN-ów na rok 2010-2011.pdf)Wniosek Komisji OKSZiPS w sprawie przeprowadzenie kontroli szkolnów WDN-ów na rok 2010-2011.pdf
Download this file (Wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rachunku ekonomicznego likwidacji oddziałów klas w Gimnazjum w Przecławiu.pdf)Wniosek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie rachunku ekonomicznego likwidacji oddziałów klas w Gimnazjum w Przecławiu.pdf

Bądź na bieżąco