Interpelacja nr 005/2014 Klubu Radnych przy Radzie Gminy w Gminie Kołbaskowo „AKTYWNI I NIEZALEŻNI” w sprawie podania zakresu obowiązków, liczby godzin, stawki godzinowej oraz łącznej kwoty wypłaconej panu Wojciechowi Hancewiczowi  w ramach projektu dotyczącego dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w gminie Kołbaskowo.

W załączeniu także odpowiedź na Interpelację nr 005/2014
Pin It

Bądź na bieżąco